Is cementgebonden gietmortel krimpvrij?

Krimparme cementgebonden mortel en betonmortel zijn voorzien van een hulpstof die de plastische krimp compenseert. Andere vormen van de krimp, zoals hydratatiekrimp en uitdrogingskrimp spelen echter nog wel een rol in het uithardingsproces. Krimparme mortel is dus niet krimpvrij en kan daardoor tijdens en na applicatie scheuren. Bij krimpscheuren groter dan 0,2 mm (gewapend beton) respectievelijk 0,3 mm (ongewapend beton) is het zinvol aanvullende maatregelen te treffen om inwatering te voorkomen. Dilataties en krimpwapening kunnen helpen scheurvorming tegen te gaan of te beperken. Zorgvuldige voor- en nabehandeling blijft dus belangrijk.

Voor welke toepassingen kan je gietmortel gebruiken?

  • Windturbines op land en zee
  • Generatoren en compressoren
  • Machinefundaties
  • Prefab beton- en staalconstructies
  • Verankeringen en opleggingen
  • Kraanbanen en civiele spoorbouw
  • Rioleringen en drinkwaterinstallaties
  • Industriële installaties